Fagstoff

Smådyr

Publisert: 20.12.2017
Dette emnet handler om dyr som ikke er produksjonsdyr, men som vi har som kjæledyr eller fordi de er til nytte i andre sammenhenger – som for eksempel til terapi. Du lærer om de viktigste rasene av de ulike smådyra og hva de brukes til. Til emnet hører også stoff om helse og sjukdommer.

Forskjellige kjæledyr sitter på rekke. foto.