Fagstoff

Sau

Publisert: 20.12.2017

Sauekjøtt utgjør ca. åtte prosent av den totale kjøttproduksjonen i Norge. Inntektene fra sauehold kommer fra kjøtt og ull, og inntektene fra kjøtt utgjør om lag 90 prosent av de totale inntektene. Dette emnet handler om atferden til sauen, og om fôring og stell av sau. Du lærer også om avl og reproduksjon.

Sauer på beite. Foto.