Fagstoff

Fjørfe

Publisert: 21.12.2017
Fra fjørfeholdet får vi både kjøtt og egg. Dette emnet handler om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon, og om hvordan produksjonen av egg foregår. Fjørfe er utsatt for sjukdom, så god hygiene er svært viktig i alt fjørfehold.

Kyllinger i et stort hønsehus. Foto.