Fagstoff

Gris

Publisert: 20.12.2017

Svinekjøtt utgjør om lag 40 prosent av kjøttproduksjonen i Norge. I 2015 var det til sammen 837 600 griser i landet. I dette emnet lærer du mer om gris og grisehold. Du finner fagstoff om griseraser, avl på gris og hva slag fôring og stell grisene trenger.

Purke med grisunger i grisebinge. Foto.