Fagstoff

Husdyrhold

Publisert: 20.12.2017
Dette emnet handler om den grunnleggende kunnskapen du må ha når du skal ha ansvaret for dyr. Du lærer om husdyras behov for naturlig atferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøyelse. Når vi kjenner krava dyra stiller til miljøet rundt seg, kan vi gi riktig stell. Husdyrhold skal følge etiske retningslinjer.

Ung kvinne gir et lam melk fra en tåteflaske. Foto.