Fagstoff

Agronom – husdyrproduksjon

Publisert: 20.12.2017
I 2015 ble det produsert 335 000 tonn kjøtt, 1540 millioner liter kumelk og 67 000 tonn egg i norsk jordbruk. 29 900 jordbruksbedrifter hadde ett eller flere husdyrslag. Dette emnet handler om hva det innebærer å ha ansvar for husdyr. Du lærer også om de viktigste husdyrproduksjonene.

Kuer på beite. Foto.