Oppgave: Arbeidsoppdrag

Fotografer illustrasjonsbilder

Publisert: 07.12.2017

Produktfoto av en joggesko. Foto.Eksempel på produktfoto av en sko. 

Her er tre praktiske arbeidsoppgaver med litt ulik vanskegrad. Du kan utføre alle oppgavene, eller velge mellom oppgave 1, 2 eller 3.

Oppgave 1

  1. Fotografer et produktfoto av en sko hvor skoens form og funksjon vises tydelig.
  2. Fotografer et illustrasjonsbilde som viser produktet (skoen) i bruk.

Oppgave 2

  1. Fotografer et produktbilde av en blank gjenstand (f.eks. en gryte eller en bolle).
  2. Fotografer et illustrasjonsbilde til en sak som handler om fraværsgrensen i videregående skole.

Oppgave 3

  1. Fotografer et produkt hvor du bruker lysmalingsteknikker kreativt.
  2. Fotografer et illustrasjonsbilde til ordtaket “Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt”.

 

Vurdering

Når bildene dine er ferdige, kan du vise dem fram for klassen.

Gjør rede for og begrunn de valgene du har gjort.

Be om tilbakemelding fra medelever og lærer.