Fagstoff

Dyrking av potet

Publisert: 21.12.2017
I deler av landet er potetdyrking en betydelig del av jordbruksproduksjonen. I dette emnet lærer du om potetens historie i Norge, og om de mange ulike potetsortene. Emnet tar også for seg dyrkingsteknikk: Hvordan vi setter, steller og høster poteten før den kan lagres og selges.

Potetåker i blomst. Foto.