Fagstoff

HMS

Publisert: 20.12.2017
HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Når vi utfører et arbeid, skal vi jobbe på en så sikker måte som mulig og gjøre det vi kan for å forebygge uheldige konsekvenser for oss selv, andre og miljøet rundt oss. Alle arbeidsplasser skal rette særlig oppmerksomhet mot HMS-arbeidet.

Bilde av hørselvern. Foto.