Fagstoff

Agronom – plantedyrking

Publisert: 20.12.2017
11 000 kvadratkilometer – eller mellom tre og fire prosent av Norges areal – brukes til jordbruk. I dette emnet lærer du mer om de viktigste planteproduksjonene i Norge, om dyrking av korn, poteter og eng- og fôrvekster. Uten planteproduksjon er det ingen mat til verken mennesker eller dyr!

Ung gutt løper i åkeren. Foto.