Fagstoff

Bygninger

Publisert: 20.12.2017

Dette emnet gir deg en oversikt over de ulike bygningene og installasjonene som brukes i de ulike naturbruksproduksjonene. Vi trenger bygninger til dyrehold, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og redskap. Bygningene har behov for ettersyn og vedlikehold.

Fyfoto av gårdsbruk i Akershus.