Fagstoff

Redskaper og utstyr

Publisert: 20.12.2017
I et yrke hører det med å kunne velge riktig redskap og utstyr og riktige instrumenter som brukes i produksjonen. Vedlikehold og ettersyn er en nødvendig del av arbeidet. Dette emnet tar utgangspunkt i noen eksempler på redskaper og utstyr som brukes i naturbruksnæringene.

Nærbilde av tau og fiskegarn.