Fagstoff

Motorer og maskiner

Publisert: 20.12.2017

Ett av måla i læreplanen sier at du skal kunne ha enkelt ettersyn med aktuelle framkomstmidler og motorer. I dette emnet lærer du om ulike motortyper og enkelt vedlikehold av dem. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlige i naturbruksyrkene.

Motor med tennplugger. Foto.