Fagstoff

Teknikk

Publisert: 20.12.2017
I alle naturbruksyrkene må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold. I dette emnet lærer du de grunnleggende ferdighetene innenfor teknikk og håndverk.

Mekaniker holder en skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.