Fagstoff

Artskunnskap

Publisert: 20.12.2017
Mangfoldet av arter i naturen er stort. Innenfor naturbruksnæringene er det mange arter som inngår i produksjoner, og mange arter som vi ellers må kjenne til. Du vil vel helst vite navnet på dine venner? Bli bedre kjent med artene i dette emnet.

En ung kvinne ser på en plante i et forstørrelsesglass. Foto.