Fagstoff

Dyr og fisk

Publisert: 20.12.2017
Det er spennende å studere ulikheter i livsformer hos forskjellige arter. I dette emnet lærer du om ulike miljøkrav hos dyr og fisk. Hva skal til for gi dyr og fisk etisk riktige betingelser? Dette er nødvendig kunnskap når vi skal gi dyr og fisk i naturbruksnæringene riktig stell.

Grizzlybjørn fanger en laks. Foto.