Fagstoff

Planter

Publisert: 20.12.2017
Stell og høsting av ulike planter er vanlige arbeidsoppgaver i mange naturbruksyrker. I dette emnet lærer du mer om planter. Hva er egentlig en plante? Hva trenger en plante for å leve? Hvordan er plantene bygd opp? Hvilke næringsstoffer trenger planene? Du får også lære om fotosyntesen – den viktigste prosessen i naturen!

Ung plante som spirer i sollyset. Foto.