Fagstoff

Biologi

Publisert: 20.12.2017

Biologi er læren om alt levende. I dette emnet lærer du mer om levende organismer og hvilke krav de har for å leve. Kunnskap om de ulike artene, artenes krav til miljøet og sammenhengene i naturen er viktig for å kunne gi planter, dyr og fisk riktig stell. Innenfor naturbruksyrkene må vi derfor lære om biologi.

Bakkehumle på rødkløver. Foto.