Fagstoff

Målestokk

Publisert: 17.11.2017

 

Tegninger kan vise en reduksjon eller en forstørrelse av den virkelige størrelsen. Hvor mange ganger størrelsen er redusert eller forstørret, kaller vi målestokk.

Dersom vi skal få plass til å vise en garasje 5 meters lengde på et vanlig A4-ark, kan vi redusere lengden 50 ganger. Da blir lengden av garasjen på papiret 500 cm : 50 = 10 cm. Vi tegner da i målestokken 1:50. Målestokk blir brukt i alt fra kart til tegninger av små gjenstander. For å kunne lese og forstå en tegning må en alltid se på målestokk, ellers blir det vanskelig å skaffe seg en oppfatning av hva tegningen viser.