Fagstoff

Hesten – helse og velferd

Publisert: 20.12.2017

Skal vi klare å ta vare på hesten som et levende vesen, er det grunnleggende at vi har kunnskap og kompetanse om hestens helse, og hva som er velferd for hesten. Da må vi også ha kunnskap om hovene til hesten og hvordan de er oppbygd.

Hester i galopp. Foto.Hester i galopp  

Emnet «Hesten – velferd og helse» tar også opp temaer som hvor ofte hesten skal være ute. Hvilke krav stilles til mosjon? Hvordan ser vi at en hest er frisk? Hvilken kompetanse trenger vi for å drive et hestesenter?

Vi må ha kunnskap om anatomien og atferden til hesten for å forstå hva hesten trenger, og hva som er god helse for hesten. Som profesjonell yrkesutøver skal du kjenne til hvilke krav som stilles til hesteholdet. Hva som er god hestevelferd, er beskrevet gjennom retningslinjene til forskrift om velferd for hest.