Fagstoff

Hestefaget

Publisert: 20.12.2017
Hestefaget er et relativt nytt fag i den videregående skolen, men vi har lange tradisjoner med å bruke hest i Norge. Hestefaget gir deg kompetanse innenfor både tradisjonelle og nye næringsområder. Det er krevende å arbeide med hest, men det er også lærerikt, spennende og givende, og det er et økende behov for profesjonelle yrkesutøvere i næringa.

 

Jente med hest. Foto.Jente med hest