Fagstoff

Helse og miljø i oppdrettsnæringa

Publisert: 01.11.2017, Oppdatert: 20.12.2017

For å sikre god fiskehelse må vi kjenne miljøkrava til de ulike artene. Hvis temperaturen blir for høy eller pH-en for lav, påvirker det hvordan fisken trives og vokser. Oksygenmangel kan føre til akutt fiskedød. Vi må overvåke både fisk og miljø for å kunne sette inn tiltak når det trengs.

Laks i merd. Foto

Overvåkinga skjer ofte ved hjelp av måleinstrumenter som sender informasjon til en datasentral. Likevel er røkterens blikk på fisken viktig for å avdekke parasitter, sjukdom og andre forhold som bør rettes opp. Hensynet til dyrevelferd krever at vi sørger for gode forhold for dyr som holdes i fangenskap.