Fagstoff

Bioteknologi

Publisert: 25.04.2018

Bioteknologi omfatter all bruk av levende organismer til å lage nyttige produkter og har allerede vært brukt i flere tusen år til å lage yoghurt, brød, ost og øl ved hjelp bakterier og sopp. Nå går forskningen svært raskt og gir oss stadig nye muligheter både innen landbruk, medisin og industri.

Genteknologi – bioteknologi med gener som verktøy

Bioteknologi handler om å forstå hvordan cellene fungerer og hvordan vi kan utnytte denne kunnskapen til for eksempel å helbrede sykdom, lage bedre medisiner eller til å ta bedre vare på miljøet.

Etter hvert som vi forstår molekylærbiologien bedre, utvikles stadig nye verktøy og muligheter – kanskje raskere enn vi klarer å få oversikt over mulige konsekvenser for helse og miljø. For å hindre misbruk av de nye mulighetene er all bruk av genmodifiserte organismer og kloning av dyr regulert i Genteknologiloven.