Fagstoff

Sola som energikilde

Publisert: 06.08.2018

Med energien fra sola kan vi lage elektrisitet eller varme opp vann. Solenergien som treffer jorda i løpet av en time, er nok til å dekke verdens energibruk for ett år. Da må vel sola være en lovende kandidat som framtidas energikilde?

Solcelleanlegg i Kina utformet som hodet på en panda. Foto.

Du skal gjøre forsøk med solceller og finne ut hvor effektive de er. Er det nok sol i Norge til at solceller kan være en aktuell måte å lage elektrisitet på? Kan man bruke solceller når det er kaldt?

Solfangere fanger inn varmeenergien fra sola og kan brukes til å varme opp vannet du dusjer i. Betyr dette at du ikke kan ta en varm dusj når det er overskya vær? 

Både solceller og solfangere høres lurt ut. Undersøk hvordan de virker, finn eksempler på hvordan de brukes og diskutér: Er sola framtidas energikilde?