Fagstoff

Ernæring og helse

Publisert: 29.05.2018, Oppdatert: 03.10.2018

Kropp og helse omtales ofte i mediene. For at du skal kunne vurdere den informasjonen du får, er det nødvendig med kunnskap om hvordan livsstil påvirker kropp og helse over tid. I dette emnet fokuserer vi på hvordan næring omsettes i kroppen, og hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen.

 

God helse

God helse betyr blant annet å ha en kropp som fungerer. Dette innebærer å spise næringsrik mat og være fysisk aktiv, men også å ha det bra med seg selv. Hvis du er trygg på deg selv og andre, er det også lettere å opprettholde en god mental helse. I dette emnet får du også mulighet til å drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser, trening og hvordan livsstilen vår påvirker helsa.

Relatert innhold

Aktuelt stoff