Fagstoff

Akvakultur – næring og yrke

Publisert: 01.11.2017
Som fagarbeider i akvakultur jobber du i ei næring som skaper store verdier. Arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er varierte, og du må ha både biologisk, teknologisk og økonomisk kompetanse. Opplæringa foregår på skole og i bedrift. Fiskerinæringa er ei stor eksportnæring i Norge og skaper viktige arbeidsplasser langs kysten.