Fagstoff

Akvakultur

Publisert: 31.10.2017, Oppdatert: 20.12.2017

Oppdrettsnæringa har hatt ei rivende utvikling siden de første pionerene begynte med lakseoppdrett i slutten av 1960-åra. I dag drives produksjonen av ulike arter med avansert teknologi, og den krever høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler, og næringa leverer til mange internasjonale markeder. 

Sjøbasert oppdrett. Foto.  

Den viktigste oppdrettsarten er fremdeles laks, men det jobbes med nye arter som kveite, torsk og steinbit. I tillegg forskes det på oppdrett av hummer og kråkeboller, samt rognkjeks som brukes til å bekjempe parasitter på laks.

Oppdrettsanlegg finnes både i sjøen og på land. Noen arter lever i ferskvann, andre i sjøvann. Vi har åpne anlegg der vann strømmer fritt gjennom nøter som stenger fisken inne. I lukka anlegg, der fisken går i kar som det pumpes vann inn i, har vi større mulighet til å kontrollere temperatur, oksygen og andre forhold som påvirker fisken.

På et oppdrettsanlegg kreves både teknisk og biologisk kompetanse. I tillegg må vi ha forståelse for sammenhengen mellom kostnader og inntekter. Den som skal føre oppdrettsbåter, må ha nautisk kompetanse.