Fagstoff

Regler

Publisert: 12.05.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Banen

En badmintonbane er 13,4 meter lang. Spillefeltet avgrenses av sidelinjer og baklinjer. Single (en mot en) blir spilt innenfor baklinja og den innerste sidelinja. I double (to mot to) spiller man over hele banen, bortsett fra i serven, hvor ballen må treffe innenfor et felt avgrenset av den innerste baklinja, den ytterste sidelinja og servelinja framme. Det skal alltid serves diagonalt (på skrå), både i single og i double.

Banemål og spillelinjer i badminton. Illustrasjon. Banemål og spillelinjer for badminton
Opphavsmann: Norro
 

 

Hvem begynner?

 • Før kampen begynner, trekkes det lodd om hvem som får velge først. (Det vanlige er å slå fjærballen opp i lufta og la den som ballen peker på når den har landet, få velge.)
 • Den som får velge først, kan velge mellom å serve, å motta serven eller velge side.
 • Den som har vunnet et sett, får serve først i neste sett.

Hvordan får man poeng?

 • Dersom serveren vinner en ballveksling, får han eller hun ett poeng. Serveren skal deretter serve på nytt fra det andre servefeltet.
 • Hvis motspilleren vinner ballvekslingen, vinner han eller hun poenget og samtidig retten til å serve.
 • En spiller fortsetter å serve så lenge han eller hun vinner ballvekslingen. Når man taper en ballveksling, går serven over til motspilleren.
 • Linjene er en del av spillefeltet. Det skal ikke dømmes feil hvis ballen treffer en linje.
 • Når spillet er i gang, kan man stå hvor man vil. Det er ikke feil om man trår utenfor banen.
 • Når spilleren har oppnådd et poengtall som svarer til partall (0, 2, 4, 6 osv.), skal han eller hun serve fra høyre servefelt. Har spilleren et poengtall som svarer til oddetall (1, 3, 5 osv.), avgis serven fra venstre servefelt.
 • En badmintonkamp består av tre sett. Den som vinner flest sett, vinner kampen.
 • Et sett vinnes alltid av den spilleren som først oppnår 21 poeng.
 • Hvis stillingen blir 20–20, fortsetter spillet til en av partene har oppnådd to poengs ledelse. Man må altså slå motstanderen med to poeng for å vinne. Men et sett spilles maksimalt til 30 poeng. Hvis stillingen blir 29–29, skal den siste ballvekslingen avgjøre spillet.

Hvordan skal vi serve?

 • Når serven går, skal serveren og mottakeren skal stå innenfor diagonalt motsatte servefelt uten å trå på linjene i disse feltene.
 • Ballen skal serves under midjen, og racketen skal peke nedover.
 • Ballen skal fly oppover fra serverens racket, og over nettet slik at den faller ned innenfor motspillerens serverute.

Hva med nettet?

 • Under spillet har ikke spillerne lov til å berøre nettet eller nettstolpene, verken med kroppen, klærne eller racketen.
 • Man har ikke lov til å møte ballen før den har gått over nettet på egen side.
 • Ballen kan berøre nettet under passering både når man server og i vanlig spill.

Hva er spesielt med doublespillene?

 • Når spillet er i gang, er det ingen restriksjoner på hvordan spillerne kan posisjonere seg på egen banehalvdel, eller på hvem som skal returnere ballen.
 • Før kampen begynner, må spillerne bli enige om hvem som starter i høyre serverute. Dette kan bare endres mellom settene.
 • Parets poengtall avgjør hvilken rute spillerne står i når de skal serve eller motta en serve. Hvis paret har et poengtall som svarer til partall, skal den spilleren som startet til høyre, serve eller ta imot serven i høyre rute. Den samme spilleren skal serve eller ta imot serven i venstre serverute når paret har et ulikt poengtall (oddetallspoeng). Hvis poengtallet er ulikt (oddetall), skal den spilleren som startet i venstre rute, serve eller ta imot serven i høyre rute, og han eller hun skal serve eller ta imot serven i venstre rute når paret har likt antall poeng (partallspoeng).
 • Den som ut fra poengstillingen skal stå til høyre i serveruta når paret får serven, skal begynne å serve. Første gangen i hvert sett har paret som begynner å serve, kun én serve;  deretter har begge spillerne rett til å serve. Så lenge paret vinner, fortsetter samme person å serve. Når paret taper sin serve, går serveretten over til motstanderne. Laget har kun ett serveforsøk, og hvis de taper ballvekslingen, går serven over til det andre laget.