Oppgave: Interaktivitet

Avfall og gjenvinning der du bor

Publisert: 11.05.2018

Ung kvinne kaster banan i søpla. Foto.

Finn ut hvor mye avfall som kastes og gjenvinnes i kommunen der du bor. Sammenlign med nabokommunen eller kommuner i andre deler av landet, og prøv å finne tiltak for å redusere avfallsmengden.

Oppgave

  • Bruk de interaktive kartene fra Miljøstatus.no.
  • Klikk «Vis forklaring» for å se hva de ulike symbolene og fargene betyr.
  • Klikk «Utforsk kart» for å åpne kartene på Miljøstatus.no sine sider. Her kan du velge å vise andre tema.

Kartet viser gjennomsnittlig antall kg husholdningsavfallI følge Statistisk Sentralbyrå er husholdningsavfall avfall som stammer fra normal aktivitet i en husholdning (matrester, emballasje, papir, kasserte møbler, tekstiler, hageavfall). Vraka biler, hjemmekompostert mat- og hageavfall er ikke med. per innbygger i norske kommuner i 2015.

Husholdningsavfall

  1. Hvor mange kg kastet hver innbygger i din kommune?
  2. Hvordan er dette sammenlignet med andre kommuner i nærheten eller i andre deler av landet? Ser du noe mønster i hvor i Norge det kastes mest eller minst?
  3. Hva kan gjøres for å redusere mengden husholdningsavfall?

Kartet viser andelen av husholdningsavfallet som ble gjenvunnet i norske kommuner i 2015. Avfall som ble brukt til å produsere energi er inkludert i tallene.

Gjennvinning

  1. Hva er forskjellen på gjenvinning og gjenbruk?
  2. Hvor stor andel av husholdningsavfallet blir gjenvunnet der du bor?
  3. Hvordan er dette sammenlignet med andre kommuner i nærheten eller i andre deler av landet? Ser du noe mønster i hvor i Norge det gjenvinnes mest eller minst?
  4. Hva kan gjøres for å øke andelen av avfallet som gjenvinnes?

Finn ut mer om avfall og gjenvinning.