Fagstoff

Råstoff og kvalitet i sjømatnæringa

Publisert: 01.11.2017
Fiskerinæringa er råstoffleverandør til matvareprodusentene. Kvalitet i første hånd er viktig for næringas omdømme. Fiskeren må håndtere fangsten slik at kvaliteten blir best mulig, og dette omfatter bruk av redskap, bløgging, sløying, vasking og oppbevaring fram til levering på land.
Torskefilét med skinn på is. Foto