Fagstoff

Fiskeri – næring og yrke

Publisert: 01.11.2017

Fiskeren har et yrke med store variasjoner, og må ha både biologisk, teknologisk og økonomisk kompetanse. Opplæringa foregår på skole og i bedrift. Fiskerinæringa er ei stor eksportnæring i Norge og skaper viktige arbeidsplasser langs kysten.


Fisker ved garnrenna. Foto.