Oppgave

Hvilket miljø velger du?

Publisert: 18.10.2017

   

I sammenstillingene av bilde og lyd får vi inntrykk både gjennom hørsel og syn. Klarer du å skille hva det er som gir deg informasjon og hva som gir opplevelse i disse eksemplene?

Gå sammen med andre og diskuter

  • Hvilket av de to miljøene ville dere oppholdt dere lengst i?
  • Hvilken informasjon og opplevelse får dere på lydsiden og på bildesiden?
  • Hva er det lyd og bilde bidrar med hver for seg og sammen?
  • Hvorfor er det slik, på hvilken måte er de ulike sansene viktige?
  • Hva har dette å si for hvordan dere skal planlegge og bygge lydbilder uten og med bilder?

Ta gjerne en runde i plenum etterpå og hør hva de andre har snakket om.