Fagstoff

Bærekraftig utvikling

Publisert: 25.09.2017, Oppdatert: 22.08.2018

Gate i by der bygniner og trær går i hverandre. Grafikk.

Alle vil leve gode liv –  både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Bærekraftig utvikling – vi fikser framtida!

Læren om sammenhenger i naturen kalles økologi. Det er viktig å forstå disse sammenhengene når vi skal planlegge for en utvikling som er bærekraftig. Det er ikke alltid så lett å se hvordan det å kjøpe en ny mobiltelefon henger sammen med utvinning av mineralressurser, global oppvarming, livet i havet og lokal forurensning, for å nevne noe. I naturfag skal du lære om mange ulike emner som alle henger sammen med bærekraftig utvikling.

Landene i verden må jobbe sammen for at vi skal kunne få en bærekraftig utvikling. Likevel er det mye vi som enkeltindivider og lokalsamfunn kan gjøre. Du skal få muligheten til å finne ut hvor bærekraftig du er, hvordan du kan påvirke utviklingen med forbruket ditt, og hvordan du kan delta i samfunnsdebatten med bunnsolide argumenter.

Sammen fikser vi framtida!

Relatert innhold

Aktuelt stoff