Fagstoff

Tegning og bransjelære

Publisert: 24.10.2017, Oppdatert: 21.11.2017

Tegning og bransjelære tar for seg dokumentasjon, organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen. Man må kunne bruke tegne- og beregningsprogrammer og forstå forholdet mellom de ulike yrkene.

Hjelm, kalkulator og arbeidstegninger. Foto.  

Organisering, produksjon og dokumentasjon

Programfaget tegning og bransjelære dreier seg om å kunne dokumentere produksjonen og forstå forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen. Det er viktig å kjenne de ulike yrkesrollene og arbeidsoppgavene som skal inn i et prosjekt, slik at det kommer inn riktig folk til riktig tid i et arbeidsforløp og samarbeid og kommunikasjon skjer uten misforståelser.

Mange tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer er IKT-baserte. I dette faget skal du bli kjent med dem gjennom å lage enkle tegninger og dokumentasjon av produkter. Du skal også bli kjent med ulike måleverktøy.

Som alltid i forbindelse med praktisk arbeid hører det med å kjenne til regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kunne planlegge og følge rutiner for å bidra til en trygg arbeidplass.

Kilde: Udir