Fagstoff

Produksjon

Publisert: 16.10.2017, Oppdatert: 21.11.2017

Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innen bygg- og anleggsteknikk og binder sammen materialer, verktøy og maskiner, HMS og kvalitetssikring.

Hus som plantegning en til femti. Tegning.Kan du tenke deg hva denne plantegningen har med produksjon å gjøre? 

Produksjon både i bygg og anlegg

Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjon i bygg og anlegg og inngår i dette programfaget. Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er på samme måte helt nødvendige. Alle har dessuten krav på en trygg arbeidsplass, og produksjonen må ta hensyn til indre og ytre miljø. Praktisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring er derfor like viktige deler av programfaget.

I faget får du varierte arbeidsoppgaver tilpasset Vg1-nivå innenfor oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner og med praktisk anvendelse av materialer og verktøy som det sentrale. Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor programfaget innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

Kilde: Udir