Oppgave: Drøfte

Mitt økologiske fotavtrykk

Publisert: 02.05.2018, Oppdatert: 03.05.2018

Ungdommer sitter på golvet med en stor plakat foran seg. Foto.

Beregn ditt økologiske fotavtrykk og diskuter med andre hvordan du kan redusere det. Legg en plan for deg selv, og del det du kommer fram til.

Forarbeid

 • Tenk – Hvilke faktorer påvirker det økologiske fotavtrykket ditt? Lag et tankekart.
 • Par – Vis tankekartet ditt til en annen. Finn likheter og forskjeller.
 • Del – Diskuter i klassen. Hvordan kan vi redusere det økologiske fotavtrykket vårt?

Ta testen!

Finn ut hva som bidrar mest til ditt økologiske fotavtrykk ved å svare på spørsmål om ditt forbruk av varer og tjenester i testen "Se ditt fotavtrykk" på footprint.ducky.eco".

Mitt fotavtrykk

 1. Hvorfor må du oppgi den samlede inntekten til husholdningen, tror du?
 2. Undersøk hva som ligger i kategorien "Offentlig".
 3. På hvilke områder har du et høyere forbruk enn gjennomsnittet?
 4. På hvilke områder vil det monne mest at du reduserer?
 5. Å reise med fly bidrar til 0,28 kg CO2-ekvivalenterFor å kunne sammenligne ulike klimagasser, regnes alle om til samme enhet, CO2-ekvivalent. 1 kg metan tilsvarer 25 CO2e fordi metan er en 25 ganger sterkere drivhusgass enn CO2. per kilometer per passasjer per år. Finn ut hvor du kan fly, hvis hele forbruket ditt bestod av å reise med fly.

Dette vil jeg gjøre!

 1. Ta utgangspunkt i den kategorien der du har størst bidrag. Prøv deg fram i kalkulatoren ved for eksempel å endre på
  • hvor mye kjøtt du spiser
  • hvor ofte du reparerer ødelagte ting
  • hvor ofte du reiser med fly
 2. Finn ut hva som har størst innvirkning på ditt økologiske fotavtrykk.
 3. Velg ut 1-2 tiltak du kan gjøre for å redusere dine bidrag til utslipp. Formuler et mål som både er realistisk og konkret, for eksempel: "Jeg skal gå til skolen hver dag." Ta også med hvor mye tiltaket ditt vil redusere fotavtrykket. Hvis du regner om reduksjonen fra antall kg CO2e til for eksempel flyreiser, så er det lettere å skjønne hvor stor reduksjonen er.
 4. Lag en digital plakat med målet ditt eller en oppfordring til andre. Du kan lage plakaten med programvare på PCen din eller på nettet. Her er eksempler på plakater laget med verktøyene Canva og Fotor :

Kollasj av plakater om økologisk fotavtrykk. Foto.  Klassen kan lage en utstilling av plakater på skolen, eller dele plakatene i sosiale medier og på skolens infoskjermer.

Forslag til videre arbeid

 • Få tips til flere tiltak på Miljø i hverdagen - Naturvernforbundet hos Naturvernforbundet.
 • Lag en reklame/reklamefilm der du forsøker å overbevise andre om å redusere sitt økologiske fotavtrykk. Ta utgangspunkt i noen få konkrete tiltak. Forsøk å koble sentrale faguttrykk (bærekraftig utvikling, økologisk fotavtrykk, forbruk, ressurser) til reklamen.
 • Samle resultatene fra hele klassen i et delt regneark. Gjør statistiske beregninger og lag grafiske framstillinger av datamaterialet.
 • Kjøtt eller vegetar – ett fett?. Finnes det vegetarprodukter som ligner så mye på kjøtt at det er vanskelig å merke forskjell, eller som smaker slik at kjøttelskere vil velge vegetarretten?
 • Best i test!. Du jobber med å lage forbrukerstoff for en kjent TV-kanal, avis eller blogg. Lag en reportasje der du sammenligner flere produkter fra samme varegruppe på bakgrunn av en rekke bærekraft-kriterier.