Fagstoff

Dokumentasjon av læringsoppdrag – varme og varmestyring

Publisert: 04.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Dokumentasjon. Fotokollasje.  

Her får du oversikt over hva du trenger før du overleverer installasjonen. Her skal anlegget kvalitetssikres. Du skal fullføre anleggsdokumentasjonen. Deretter skal du utføre sluttkontroll, foreta målinger og skrive samsvarserklæring.

Fullføre anleggsdokumentasjon:

  1. Gjøre om på installasjonstegning og koblingsskjema slik at dette stemmer med det som er installert.
  2. Oppdatere materialliste slik at du får med deg alt det materiell og utstyr som er brukt.

Utføre sluttkontroll med målinger:

  1. Kontinuitet.
  2. Isolasjonsmåling.
  3. Visuell kontroll.
  4. Spenningstest.
  5. Rydding.
  6. Oppdatere dokumentasjon.

Utarbeide samsvarserklæring:

  1. Denne skal fylles ut med aktuell informasjon til hvert læringsoppdrag.
Relatert innhold