Fagstoff

Gjennomføring av læringsoppdrag - varme og varmestyring

Publisert: 04.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Gjennomføring. Bildekollasje. Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av beregning og oppkobling av to forskjellige varmeinstallasjoner. Det skal installeres skjult og åpent. I tillegg skal det utarbeides anleggsdokumentasjon
 

I dette læringsoppdraget skal følgende installasjoner gjennomføres:

 • Reflektorovn styrt med reguleringsvender.
 • Gjennomstrømningsovn styrt med termostat.

Installasjonen for reflektorovn installeres som åpen installasjon, mens installasjonen for gjennomstrømningsovn installeres skjult.

 

Ta utgangspunkt i sov 3 på vedlagte tegning. Finn varmebehovet, velg aktuell gjennomstrømningsovn og plasser denne hensiktsmessig. Begrunn alle valgene du gjør. 

Dette er relevante momenter å tenke på

Anleggsdokumentasjon:

 • Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel/rør. Husk forskjellen på en installasjonstegning for skjult kontra åpen installasjon.
 • Koplingsskjema med symboler, tilkoplinger og fargekoder. 

Materialliste:

 • Komplettere/sluttføre materialliste. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker på skjult installasjon kontra åpen installasjon.

Fagmessighet:

 • Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. I dokumentene henvises det til forskrifter og normer, samt produsentens tekniske spesifikasjon. Disse er viktige å følge når vi skal installere varme i en bolig.

Idriftsetting:

 • Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter, normer og estetiske krav.
 • Funksjonsteste anlegget.
 • Påse at installasjonen er sikker både for bruker og den som arbeider med den.