Aktualitet

Skolevalget 2017 - resultat

Publisert: 06.09.2017

En elev ved Foss videregående skole i Oslo foran de mange partialternativene under skolevalget 2017. Foto.

Arbeiderpartiet ble største parti ved skolevalget 2017, trass i tilbakegang fra skolevalget i 2015. Sammenligner vi med skolevalget 2013, er det derimot framgang. Partiet med størst framgang ved valget er likevel SV. Fra valget i 2015 økte oppslutningen med 2,5 prosentpoeng, mens fra 2013 var det nesten 5 prosentpoengs framgang.

Partienes oppslutning

Arbeiderpartiet ble det største partiet ved skolevalget i 2017. Med en opplsutning på 27,8 prosent var det nesten dobbelt så stort som Høyre, som fikk en oppslutning på 15,1 prosent, og ble nest største parti. De andre partiene fikk en oppslutning mellom 5 og 10 prosent, bortsett fra KrF, som nok en gang endte med en oppslutning på rundt 3 prosent.

Tabell som viser partienes oppslutning ved skolevalgene 2013, 2015 og 2017. Grafikk.  

Ser vi på endringene fra de forrige skolevalgene, er det SV som kan glede seg over den største framgangen. Oppslutningen fra 2013 til 2017 er doblet. Samlet er det en markert framgang for alle partiene som ønsker regjeringsendring ved valget i 2017. Ved valget i 2013 fikk partiene på den rødgrønne siden en oppslutning på 36 prosent, mens dette hadde økt til 50,3 prosent i 2017, en framgang på 14,3 prosentpoeng.

Tilbakegangen for regjeringspartiene Høyre og FrP, og støttepartiene KrF og Venstre tilsvarende markert. Fra en samlet oppslutning på 53,4 prosent i 2013, endte de på en oppslutning på 36 prosent i 2017. Det var en tilbakegang på hele 17,4 prosentpoeng.

Skolevalgene viser tendens

Det sikreste vi kan si om skolevalg er at vi ikke kan overføre resultatene direkte til det ordinære valget. Valgene viser oppslutningen partiene har i aldersgruppa 16 til 20 år.

Likevel har resultatene ved skolevalgene blitt sett på med stor interesse i de ulike partiene. Det har vist seg at tendensen ved skolevalgene gir en indikasjon på hvordan det vil gå i det ordinære valget. Om det er tilfellet ved dette valget, så kan vi kanskje ane at det kan skje endringer i regjeringskontorene. Men her er usikkerheten stor, særlig dersom vi ser samlet på de tre siste valgene.

Og hvor gode er skolevalgene til å spå tendensen i det nasjonale valget? Bergens Tidende  har sammenlignet valgresultatene fra de fire siste valgene. Det gir dette resultatet:

  • I 29 av 36 tilfeller spådde skolevalget rett tendens, det vil si at et parti gikk enten fram eller tilbake i både skolevalget og det nasjonale valget.
  • I 5 tilfeller traff skolevalget ikke. Da gikk partiet fram i det ene valget og tilbake i det andre.
  • Det var 2 tvilstilfeller, der forskjellene var svært små.

Det eneste vi med sikkerhet kan si er at det blir et spennende valg mandag 11. september.