Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Maam maahtah?

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.  Daennie sæjrosne gyhtjelassh gïeleviehkie-dïrregi bïjre.


Relatert innhold