Læringssti

Publisert: 19.09.2017
Varighet: 4t
Sosiale medier og journalistikk

Journalistikk og sosiale medier

Etter arbeidet med læringsstien skal du

  • vite hvorfor medieaktører publiserer på sosiale medier
  • vite hvordan journalistisk innhold som engasjerer på sosiale medier, kan utformes
  • kunne utforme eget journalistisk innhold for sosiale medier
  • forstå hva som er kjernen i journalistikken
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti