Oppgave

Beskriv en suksesjon

Publisert: 14.09.2017

I denne oppgaven skal du beskrive en suksesjon. Velg én av figurene i eksemplene.

 

  1. Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon. Hva slags type suksesjon er dette? Begrunn svaret.
  2. Beskriv de ulike stadiene i suksesjonen. Forklar artsutvikling og hvordan de abiotiske faktorene endrer seg gjennom suksesjonen. Nevn eksempler på arter du tror vi kan finne i de ulike fasene av suksesjonen. Forklar hva de ulike fasene i suksesjonen kalles, og hva som kjennetegner de ulike fasene.
  3. Gi eksempler på hvordan mennesker kan påvirke denne suksesjonen, og hva menneskelig påvirkning kan føre til.
 

Eksempel 1:

Primær suksesjon. Illustrasjon.  

Eksempel 2:

Sekundær suksesjon etter skogbrann. Illustrasjon.  

Eksempel 3:

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.  

Relatert innhold

Aktuelt stoff