Fagstoff

Planlegging av læringsoppdrag - varme og varmestyring

Publisert: 05.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

HMS og planlegging. Bildekollasje.  I denne planleggingsdelen må det utarbeides en risikoanalyse og en tiltaksplan. I tillegg skal det utarbeides en framdriftsplan, og nødvendig materialliste må fylles ut. Du må også kartlegge varmebehovet.

I planleggingsdelen er dette relevante momenter å tenke på:

Risikovurdering

Du må foreta en risikovurdering, der du vurderer risiko ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risiko ved installasjonen i bruk:

 1. Du skal arbeide i høyden. Hva må vi tenke på her?
 2. Du skal kanskje jobbe med spenning?
 3. Tar vi hensyn til sikkerhetsforskriften?
 4. Er det verktøy du ikke kjenner og må ha opplæring i?

Materialliste

Du skal utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell som du trenger for å gjøre jobben. Husk:

 1. Er installasjonen åpen eller skjult?
 2. Finn fram egnet liste, og finn leverandør-/grossistkatalog.

Framdriftsplan

Du skal lage en plan for arbeidet (Gant), det vil si at du utarbeider en framdriftsplan der du kronologisk jobber deg gjennom oppdraget på papir:

 1. Gå gjennom oppdraget og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
 2. Sett av den tiden du mener du trenger til de forskjellige arbeidene.
 3. Lag deg en "buffer" på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling, selv om ikke alt går helt etter planen.

Verktøy

Du må finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre.

Anleggsdokumentasjon

Du må klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben. I dette oppdraget er det:

 1. Installasjonstegning.
 2. Koblingsskjema.

Lenke:

wikipedia - Norsk Standard 

Relatert innhold