Fagstoff

Sammendrag av "Økologi – samspillet i naturen"

Publisert: 14.09.2017

Jordkloden og mange arter. Illustrasjon.

Sammendrag

  • Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og miljøet de lever i.
  • Naturen består av levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) deler.
  • Et økosystem er en naturtype med organismer tilpasset et bestemt naturmiljø.
  • Vi bruker begrepet økologisk nisje om det biotiske og abiotiske miljøet som en art trenger for å leve.
  • Vi deler de biotiske faktorene inn i tre grupper: produsenter, konsumenter og nedbrytere.
  • Næringsstoffene overføres fra en organisme til neste organisme. En slik rekke av organismer kalles en næringskjede.
  • Vi kaller hvert ledd i næringskjeden et trofisk nivå.
  • Et næringsnett er summen av flere næringskjeder.
  • Energi og stoffer beveger seg gjennom økosystemet på ulike måter. Stoffer gjenbrukes i kretsløp, men energi må stadig fylles på i form av sollys.