Oppgave: Drøfte

Hva slags reklame blir du eksponert for i sosiale medier?

Publisert: 20.09.2017

Ikoner av sosiale medier app'er på mobilskjerm. Foto.

Sosiale medier skreddersyr reklame for brukere av sosiale medier. Reflekter over dette sammen med en medelev.

  1. Hvilke typer reklamer dukker opp når dere er på sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat m.m.?
  2. Hva tror dere er årsaken til at nettopp dere ser disse reklamene?
  3. Hvorfor er sosiale medier blitt populære markedsføringskanaler?