Oppgave: Repetisjon

Laavenjassh feeste-håalemi bïjre

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto. 

Lohkh faage-sæjroem Feeste-håaleme jïh darjoeh laavenjasside.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for