Oppgave

Kairós: reaktoe baakoe reaktoe tïjjese

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.  

Relatert innhold

Aktuelt stoff for