Oppgave

Retorihke: maehtedh jaehkiehtidh

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.  

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose "Retorihke: Maehtedh jaehkiehtidh".

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for