Fagstoff

Læringsoppdrag - varme og varmestyring

Publisert: 05.02.2010, Oppdatert: 24.08.2017

Varmekabler i gulv. Foto.  Du skal her installere forskjellige varmekilder styrt av to forskjellige varmestyringsenheter. Du skal bli bedre kjent med varmekilder og styringer til dette. I tillegg skal vi få illustrert forholdet mellom effekt, resistans, strøm, spenning og temperatur.


Installere varme i bolig

Når man skal installere varme i en bolig, må man først finne behovet. Deretter finner vi egnete varmekilder og styringer av dette. Du skal lære deg å installere åpen varme. Vi kommer litt inn på forskjellige varmekilder og styringsenheter, og litt om forskrifter/normer/sikkerhet og HMS. Vi velger også (i veiledning) å installere lyskilder styrt med reguleringsvendere, for å illustrere forholdet mellom spenning, strøm, motstand og effekt

I planleggingsdelen må du

Læreplanmål

"Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for montasje i bolig".

 • Foreta en risikovurdering, der du vurderer risiko ved jobben du
 •  skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risiko ved installasjonen i bruk.
 • Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.
 • Lage en plan for arbeidet (Gant). Dvs. at du utarbeider en framdriftsplan der du kronologisk jobber deg gjennom oppdraget på papir.
 • Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre.
 • Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben.

I gjennomføringsdelen må du

 • Utarbeide anleggsdokumentasjon, slik som installasjonstegning og koblingsskjema.
 • Komplettere og sluttføre materialliste.
 • Montere installasjonen fagmessig.
 • Idriftsette installasjonen og påse at den oppfyller gjeldende forskrifter og normer.

I dokumentasjonsdelen må du

 •  Utføre sluttkontroll.
 • Skrive samsvarserklæring.
 • Ferdigstille anleggsdokumentasjon.
 • Gjøre test og oppgaver.