Veiledning

Velkommen til Vg1 naturbruk

Publisert: 18.08.2017

Elever i klasserom. Foto.   

Se hvor lett det er å ta i bruk Vg1 naturbruk på NDLA! Her finner du et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemåla for Vg1 naturbruk.

Organisering av fagstoffet

Fagstoffmenyen er delt opp i de to programfaga på Vg1: naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet.

Produksjonsfaget er organisert etter yrker. I tillegg er en del stoff som er felles for alle yrka innenfor naturbruk, lagt inn under egne temaer som teknikk og biologi.

Aktivitetsfaget er organisert etter emner, og for de ulike emnene er det arbeidsoppdrag med forslag til undervisningopplegg.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressursene er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side for å få opp flere ressurser som er knyttet til det samme kompetansemålet.

Skjermdropp av læreplan. Foto.  

Ressurskart

Du kan også bruke ressurskartet på naturbrukssidene til søk. Kartet gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 80 videoer. Når du klikker på «Oppgave», blir oppgavene sortert i undergrupper som interaktiviteter, kvisser eller arbeidsoppdrag med mer.

Skjermdropp av ressurskart i naturbruk. Foto.  

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på sida. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter type innhold.

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt, inntil du endrer valget.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg.  Øverst på sidene finner du også knapper for å skrive ut sida eller lytte til opplesning av teksten: «Skriv ut» og «Lytt til tekst». Du kan også velge «Enkel visning» og «Innbygg» (embedding) av sida.

Øvre verktøylinje for utskrift, opplesing, enkel visning og innbygging. Foto.

Verktøyknapper

På alle sider finnes en samling av verktøy som du ofte har bruk for:

  • Samskrive: Med dette skriveverktøyet på nettet kan mange jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena: Med denne tjenesten kan du enkelt finne og dele nyttige og relevante ressurser til bruk i undervisninga.
  • Digital kompetanse: Her får du tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.
  • Rapportgenerator: Dette er god hjelp når du skal føre forsøksrapporter.
  • Dokumentasjonsverktøy: Her kan du dokumentere arbeidet ditt i tråd med krava i læreplanen, du kan drive egenvurdering og beskrive hva du har gjort i perioden.

Kommenter innholdet, og kontakt oss!

På alle NDLA-sider er det en lenke for å ta kontakt med oss: «Kontakt oss.» Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

 

Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med å bruke NDLA naturbruk!